Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 9. týden 2012

Vydáno: 5. 3. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 9. týdnu 2012: 27.2.–4.3. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

02/03/2012

Nizozemsko

karbendazim (2.3 mg/kg) v dýni

Francie

02/03/2012

Nizozemsko

imazalil (4.2 mg/kg) v čerstvých hruškách

Nizozemsko

01/03/2012

Španělsko

nedeklarovaná mléčná složka (laktoprotein > 25 mg/kg) v čokoládové pomazánce

Belgie

28/02/2012

Švédsko

histamin v mraženém tuňákovi žlutoploutvém (Thunnus albacares)

Indonésie, přes Belgii, surovina z Vietnamu

28/02/2012

Itálie

zamoření chlazených ďasů mořských (Lophius Piscatorius) parazitem Anisakis

Francie

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.