Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 8. týden 2014

Vydáno: 24. 2. 2014
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 8. týdnu 2014: 17. 2. – 23. 2. 2014 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

21/02/2014

Spojené království

 nedeklarovaná mléčná složka a sója v sušenkách

Spojené království

21/02/2014

 Francie

 úlomky skla a kousky dřeva v konzervách s cizrnou

Španělsko

20/02/2014

Irsko

 vysoký obsah benzofenonu (4.7; 6.7 mg/kg) v bezlepkových müsli a ovesné kaši

Irsko

20/02/2014

Česká republika

 Salmonella spp. (přítomnost/ 10g) v zamrazeném rožněném vepřovém mase na způsob gyrosu

Česká republika, surovina z Německa

20/02/2014

 Belgie

 Salmonella (přítomnost/ 10g) ve vepřovém cordon blue

Belgie

19/02/2014

Maďarsko

 benzo(a)pyren (5.3 µg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (37.7 µg/kg) v uzených šprotech

Lotyšsko

19/02/2014

Belgie

 aflatoxiny (B1 = 190; celk. = 200 µg/kg) a fumonisiny (5300 µg/kg) v bílé kukuřici

Itálie, přes Nizozemsko

18/02/2014

Itálie

 Escherichia coli produkující shigatoxin ve vakuově baleném nakrájeném trvanlivém salámu

Itálie

17/02/2014

Německo

 úlomky skla v muffinech z odstředěného mléka

Francie

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.