Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 8. týden 2013

Vydáno: 25. 2. 2013
Autor: Martina Z.

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 8. týdnu 2013: 18.2.–24.2. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

22/02/2013

Litva

 nedeklarovaná laktóza (5.5 %) v probioticích pro kojence a děti

Bulharsko

22/02/2013

Nizozemsko

 toxické bylinné extrakty (vysoký obsah pyrolizidinových alkaloidů: 26.5 µg/kg) v bylinném potravním doplňku

Spojené království, přes Spojené království

22/02/2013

Švédsko

 Salmonella anatum (přítomnost/ 25g) v hovězích odřezcích

surovina z Polska, zpracováno v Nizozemsku, přes Německo

21/02/2013

Německo

 úlomky plastu v mražených, nakrájených červených paprikách

Polsko

21/02/2013

Česká republika

 nepovolený 1,3 dimethylamylamin (DMAA) (56.1 mg/kg) v potravním doplňku

USA, přes
Polsko

21/02/2013

Česká republika

 benzo(a)pyrene (8.02 µg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (31.31 µg/kg) v uzených šprotech v rostlinném oleji

Estonsko

21/02/2013

Itálie

 noroviry (G1-G2) v chlazených ústřicích (Crassostrea gigas)

Francie

20/02/2013

Nizozemsko

 noroviry (přítomnost/ 10g) v ústřicích

Francie

19/02/2013

Itálie

 noroviry (5/ µl) v chlazených ústřicích

Francie

19/02/2013

Itálie

 Salmonella enteritidis v mraženém telecím a krůtím kebabu

Polsko

19/02/2013

Itálie

 kadmium (3.8 mg/kg) v mražených olihních

Španělsko

19/02/2013

Nizozemsko

 nedeklarované burské oříšky ve směsi ořechů

Slovinsko

18/02/2013

Itálie

 kadmium (1.25 mg/kg) v mražených olihních

Španělsko

18/02/2013

Litva

 ochratoxin A (11 µg/kg) v kávě

Lotyšsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.