Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 8. týden 2012

Vydáno: 27. 2. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 8. týdnu 2012: 20.2.–26.2. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

24/02/2012

Norsko

histamin (> 3500; 3380 mg/kg) v  mražených tuňákových filetech (bez kůže)

Vietnam, přes Nizozemsko

24/02/2012

Nizozemsko

Salmonella (přítomnost/25 g) v kurkumě (koření)

neznámý původ

24/02/2012

Německo

aflatoxiny (B1 = 21.2; celk. = 24.0 μg/kg) v mletém muškátovém oříšku

Německo, surovina z Nizozemska

23/02/2012

Švýcarsko

Listeria monocytogenes (260 CFU/g) v tepelně zpracovaných krevetích ocáscích

surovina z Indonésie, baleno v Německu

23/02/2012

Itálie

stopy vajec (0.27 mg/kg) v mražených obalených treskách

Nizozemsko

21/02/2012

Itálie

rtuť (4.95 mg/kg) v mražených filetech z mečouna (s kůží)

Vietnam, přes Nizozemsko

20/02/2012

Francie

Salmonella spp. (přítomnost/25 g) v chlazené klobásové pomazánce

Francie

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

21/02/2012

Německo

migrace kadmia (1.48 <- -> 1.87 mg/dm2 a olova (36 <- -> 43 mg/dm2) z čajového skleněného servisu

Rumunsko, vyrobené v Turecku

20/02/2012

Irsko

migrace epoxidovaného sójového oleje (ESBO) (83 mg/kg) z cuketového pyré

Moldávie, přes Německo

 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.