Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 7. týden 2014

Vydáno: 19. 2. 2014
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 7. týdnu 2014: 10. 2. – 16. 2. 2014 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

14/02/2014

Francie

 Listeria monocytogenes (> 15000 CFU/g) v čerstvém sýru namáčeném při zrání v brandy z hroznových výlisků (grape marc)

Francie

14/02/2014

Francie

 zakázaná látka 17-alfa-boldenon (ve vzorku moči) u býka

Španělsko, porážka ve Francii

14/02/2014

Itálie

 rtuť (4.01 mg/kg) v mražených filetech žraloka mako (Isurus oxyrinchus)

Španělsko

13/02/2014

Belgie

 Escherichia coli produkující shigatoxin (přítomnost/ 25g) v chlazeném sýru

Francie

13/02/2014

Česká republika

nepovolená látka 1,3 dimethylamylamin (DMAA) (2591 mg/kg) v potravním doplňku

USA, zpracováno ve Spojeném království

13/02/2014

 Maďarsko

 benzo(a)pyren (4.4 µg/kg) a těžké polycyklické aromatické uhlovodíky (suma benzo(a)pyren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chrysen: 31.3 µg/kg) v uzených šprotech

Lotyšsko

13/02/2014

Maďarsko

 benzo(a)pyren (6.8 µg/kg) a těžké polycyklické aromatické uhlovodíky (suma benzo(a)pyren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chrysen: 37.7 µg/kg) v uzených šprotech

Estonsko

12/02/2014

Itálie

 peroxid vodíku (přítomnost ve 2 z 5 vzorků) ve vanilkovém čokoládovém pudinku

Německo

12/02/2014

Belgie

 Escherichia coli produkující shigatoxin (přítomnost/ 25g) v chlazené hovězí pleci

Belgie

11/02/2014

Finsko

 aflatoxiny (B1 = 36; celk. = 39 µg/kg) v paprice mleté (koření)

Turecko, přes Švédsko

11/02/2014

Švédsko

 Salmonella spp. (přítomnost/ 25g) v cibuli mleté (koření)

neznámý původ, přes Nizozemsko

11/02/2014

Francie

 dioxiny (2.582 pg WHO TEQ/ g), dioxinům podobné polychlorované bifenyly (PCDD/F + PCB-DL: 21.551 pg WHO TEQ/ g) a polychlorované bifenyly nepodobné dioxinům (721.024 µg/kg) v mraženém uzeném úhořovi (Anguilla Anguilla)

Nizozemsko

10/02/2014

Německo

 vysoký obsah hliníku (833 mg/kg) ve směsi mouk

Thajsko, přes Nizozemsko

10/02/2014

Nizozemsko

 etefon (1.38 mg/kg) ve stolních hroznech

Peru

10/02/2014

Francie

 Salmonella enteritidis (přítomnost/ 25g) v mraženém syrovém kuřecím mase

Polsko

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

10/02/2014

Dánsko

 aflatoxiny (B1 = 4.8 / B1 = 28.4 / B1 = 55.9 µg/kg) v organických semenech sóji

Kazachstán

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.