Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 6. týden 2013

Vydáno: 11. 2. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 6. týdnu 2013: 4.2.–10.2. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

08/02/2013

Švédsko

 Salmonella Dublin (přítomnost/ 25g) v chlazeném hovězím mase

surovina z Irska, zpracováno ve Švédsku

08/02/2013

Švédsko

 Salmonella v chlazeném hovězím mase

Irsko

07/02/2013

Estonsko

 nedeklarovaný gluten (gluten 10-95 mg/kg) v sójových „bez-glutenových“ výrobcích

Estonsko

06/02/2013

Švýcarsko

 Listeria monocytogenes (800; přes 1500 CFU/g) v sýru gorgonzola

Itálie

06/02/2013

Belgie

 hladina rezidua sulfadiazinu vyšší než MRL (382 µg/kg) v mraženém okounovci (Oreochromis spp.)

Čína

05/02/2013

Belgie

 ochratoxin A (6.3; 6.4; 8.6; 9.2 µg/kg) v kávě

Belgie

05/02/2013

Spojené království

 nepovolená látka fenylbutazon (8.2 µg/kg) v chlazeném koňském mase

Spojené království

05/02/2013

Spojené království

 nepovolená látka fenylbutazon (4.9 µg/kg) v chlazeném koňském mase

Spojené království

04/02/2013

Francie

 příliš vysoké množství Escherichia coli (450 MPN/ 100g) v ekologicky chovaných slávkách (Mytilus edulis) na provazech

Irsko, přes Francii

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.