Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 52. týden 2012 – aktualizace

Vydáno: 7. 1. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 52. týdnu 2012: 24.12.–30.12. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

28/12/2012

Francie

 Listeria monocytogenes (190 – 4500 CFU/g) v různých druzích sýrů (z kozího, ovčího a kravského mléka)

Francie

28/12/2012 

Německo 

 kousky kovu v konzervovaných hlemýždích ve slaném nálevu

 Francie

24/12/2012

Dánsko

 noroviry (genoskupina I a II detegované ve 2 ze 3vzorků) v ústřicích (Crassostrea Gigas)

Francie

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.