Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 49. týden 2012

Vydáno: 11. 12. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 49. týdnu 2012: 3.12.–9.12. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

07/12/2012

Německo

 skleněné úlomky v organickém (bio) jídle pro malé děti

Německo

07/12/2012

Spojené království

 nebyly provedeny testy na BSE u chlazených zdechlých těl hovězího dobytka

Spojené království

07/12/2012

Polsko

 nedeklarované siřičitany (26; 70; 19 mg/kg) v marinovaných houbách

Polsko

06/12/2012

Belgie

 methiokarb (25 mg/kg) v bazalce

Belgie

06/12/2012

Španělsko

 nedeklarované burské oříšky (na označení nejsou deklarovány žádné stopy ořechů) v čokoládě

Německo

06/12/2012

Nizozemsko

 pirimikarb (6.1 mg/kg) a pymetrozin (3.5 mg/kg) v hlávkovém salátu

Nizozemsko

05/12/2012

Dánsko

 dioxiny (85 pg WHO TEQ/g) v chlazených tresčích játrech

Dánsko

04/12/2012

Nizozemsko

 Salmonela v mraženém  mletém mase v listovém těstě (sausage rolls)

Nizozemsko

04/12/2012

Finsko

 nedeklarované lískové oříšky a pšenice v čokoládě s příchutí máty

Finsko

03/12/2012

Belgie

 kadmium (0,075 mg/kg) v mražených částečně zpracovaných (semi-finished) ostružinách

Polsko, přes Nizozemsko

03/12/2012

Belgie

 fluazifop-p (0.22; 0.17; 0.19 mg/kg) v bramborách

Nizozemsko

03/12/2012

Španělsko

 nedeklarované siřičitany (42 mg/kg) nepovolené v mražených břitvových škeblích ze surového materiálu

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

04/12/2012

Estonsko

 migrace kadmia (1.16 mg/kg) a olova (4.0 mg/kg) z keramických talířů

Čína, přes Litvu

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.