Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 48. týden 2012

Vydáno: 3. 12. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 48. týdnu 2012: 26.11.–2.12. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

 

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

30/11/2012

Itálie

 rtuť (1.36 mg/kg) v mraženém mečounovi (Xiphias glaudius)

Španělsko

30/11/2012

Itálie

 rtuť (1.29 mg/kg) v mražených filetech z mečouna

Španělsko

29/11/2012

Polsko

 nedeklarovaný gluten (39.74 mg/kg) v kukuřičné mouce

Polsko

28/11/2012

Belgie

 nesprávné datum minimální trvanlivosti na výrobku: chlazené „bio“ kuře

Belgie

27/11/2012

Rakousko

 aflatoxiny (celk. = 165,3 / celk. = 153,3 µg/kg) v nasekaných pistáciových oříšcích

Írán, přes Německo

26/11/2012

Kypr

 nedeklarovaná mléčná složka (987.6 mg/kg) v kuřecí polévce s rýží

Bulharsko

26/11/2012

Itálie

 aflatoxiny (M1 = 0.073; 0.063 µg/kg) v syrovém mléce v celém objemu

Maďarsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.