Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 47. týden 2012

Vydáno: 26. 11. 2012
Autor: sukova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 47. týdnu 2012: 19. 11. – 23. 11. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

 

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

19/11/2012

Itálie

nadměrně vysoký počet E. coli (beta-glukuronidázo-pozitivní) v živých měkkýších

Španělsko

19/11/2012

ČR

Výskyt onemocnění (Salmonella Bredeney) vyvolaný arašídovým máslem a arašídovými výrobky

USA

19/11/2012

Francie

Salmonella spp. (přítomnost /25g)  ve zmrazených hlemýždích v másle

Makedonie přes Řecko

20/11/2012

Norsko

Salmonella typhimurium (přítomnost/25g) v chlazeném vepřovém mase a vepřových výrobcích

 

21/11/2012

Itálie

Salmonella enteritidis (přítomnost /25g) ve zmrazených kuřecích prsních filetech

Rumunsko

21/11/2012

Itálie

nadměrně vysoký počet E. coli (2400 MPN/100g) v živých chlazených měkkýších

Španělsko

22/11/2012

Nizozemí

nedeklarovaná laktóza v čokoládové sypance

Nizozemí

22/11/2012

Švédsko

Riziko zadušení v důsledku konzumace želé-mini-pohárků

Taiwan přes Nizozemí

23/11/2012

Belgie

Listeria monocytogenes (přítomnost/25g) v paštice

Belgie

23/11/2012

Francie

Listeria monocytogenes (170/220/460/850/4000 KTJ/g) v syrovém mléce

Francie

Krmiva

20/11/2012

Belgie

dioxiny (2.8 ng/kg – ppt) v alfalfa

Francie

         

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde