Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 46. týden 2012

Vydáno: 19. 11. 2012
Autor: sukova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 46. týdnu 2012: 12. 11. – 17. 11. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

 

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

12/11/2012

Finsko

Nedeklarovaná pšenice a ořechy v toffee s mléčnou čokoládou

Finsko

13/11/2012

Norsko

Přítomnost sóje v rýžových krekrech

Nizozemí

14/11/2012

Belgie

Pomazánka z tuňáka s poškozeným obalem (možnost sekundární mikrobiální kontaminace)

Belgie

15/11/2012

Velká Británie

Nedeklarovaná mléčná složka v kombinovaném balení: kyselá smetana a sáček s pažitkou

Velká Británie

16/11/2012

Nizozemí

ethephon (1,8 mg/kg – ppm) v rajčatech

Nizozemí

16/11/2012

Německo

Podezření na otravu z ryb – z čerstvých filetů chňapala (Lutjanus spp.)

Indie

         

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde