Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 45. týden

Vydáno: 14. 11. 2011
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 45. týdnu 2011: 7.11.–13.11. 2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

10/11/2011

Francie

Salmonella spp. (přítomnost/25g) v suché klobáse (salámu)

Francie

09/11/2011

Itálie

Escheria coli (790 MPN/100 g) v slávkách (mytilus galloprovincialis)

Španělsko

09/11/2011

Norsko

aflatoxiny (B1 = 3.6 μg/kg) v kešu oříšcích

Brazílie, přes Německo

09/11/2011

Lucembursko

Salmonella (přítomnost/25g) v mražené drůbeži

Polsko, přes Francii

09/11/2011

Itálie

nepovolená manipulace s noky (knedlíky)

Itálie

09/11/2011

Itálie

rtuť (1.6 mg/kg) v chlazeném mečounovi (Xiphias gladius)

Francie

08/11/2011

Lucembursko

nedeklarované siřičitany (108 mg/l) v jablečném víně

Belgie

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

10/11/2011

Slovensko

migrace formaldehydu (mezi 11.4 a 569.8 mg/dm2   ) z melaminových lžic

Čína, přes ČR

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.