Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 45. týden 2012

Vydáno: 12. 11. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 45. týdnu 2012: 5.11.–11.11. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

09/11/2012

Německo

 rtuť (1.56 mg/kg) v chlazeném hejkovi 

Jihoafrická republika, přes Německo

08/11/2012

Itálie

 Salmonella spp. (přítomnost/25 g) v hovězím mase

Itálie

08/11/2012

Finsko

 Salmonella enteritidis (fágotyp 4b) v mražených celých kuřatech

Nizozemsko

08/11/2012

Spojené království

 Salmonella enteritidis (přítomnost/25 g) v mraženém tepelně zpracovaném kuřeti

Čína

07/11/2012

Spojené království

 nedeklarované oříšky v karamelovém zákusku

Německo

06/11/2012

Itálie

 Listeria monocytogenes (5500 mg/kg) v čerstvém sýru

Itálie

06/11/2012

Belgie

 virus hepatitidy A (přítomnost/25 g) v mražené jahodové kostce

Čína

05/11/2012

Německo

 riziko zadušení při konzumaci organické bramborové kaše pro malé děti

Německo

05/11/2012

Itálie

 aflatoxiny (B1 = 37.4 +/- 16.5; Celk. = 40.1 +/- 16.5 µg/kg) v loupaných surových pistáciích

Sýrie, baleno v Itálii

05/11/2012

Francie

 Listeria monocytogenes (přítomnost < 10 CFU/g) v „ready to eat“ těstovinách s kuřetem

Francie

05/11/2012

Řecko

 benzo(a)pyren (6,9 µg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (37,78 µg/kg) v paštice z uzených šprotů

Lotyšsko, přes Estonsko

05/11/2012

Česká republika

 nepovolený 1,3 dimethylamylamin (DMAA) (188,8 mg/kg) v potravním doplňku

Polsko

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.