Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF – 44. týden

Vydáno: 7. 11. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Týdenní přehledy výrobků hlášených v systému RASFF

 Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 44. týdnu 2011: 31.10.– 4.11. 2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

4/11/2011

ES

skleněné střepy v rybízovém sirupu

Německo

4/11/2011

Německo

benzo(a)pyren v konzervách šprotů (olej: 32,4, ryby: 4,9, vcelku: 10,4 µg/kg)

Lotyšsko

4/11/2011

Rakousko

benzo(a)pyren v sezamovém oleji (13; 12 µg/kg)

Čína

4/11/2011

Nizozemí

salmonela v sušených uzeninách (přítomnost/25 g)

Španělsko

3/11/2011

Německo

aflatoxiny v sušených fících (B1: 6,2; celkem: 6,8/ B1: 3,4; celkem 3,5 µg/kg)

Turecko

3/11/2011

Polsko

Listeria monocytogenes v uzené slanině (přítomnost/25 g)

Polsko

3/11/2011

Nizozemí

Listeria monocytogenes v paštice (15000 KTJ/25 g)

Belgie

3/11/2011

Itálie

neschválený výrobce konzervovaných ryb se zeleninou

Itálie

2/11/2011

Rakousko

neschválené GM (BT63) rýžové nudle – vermicelli

Čína přes Nizozemí

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

         

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.