Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 43. týden 2011

Vydáno: 31. 10. 2011
Autor: Ing. Suková

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF.

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

28/10/2011

Německo

aflatoxiny (B1 = 260; celkem. = 285 / B1 = 140; celkem = 155 µg/kg) v produktu halva s pistáciovými oříšky

Turecko

27/10/2011

Polsko

arzén (3.82 mg/kg) a vysoký obsah olova (31.1 mg/kg) in bentonitu

Francie přes  Německo

27/10/2011

Francie

Listeria monocytogenes (6500 KTJ/g) v sýru „munster“

Francie

27/10/2011

Francie

Salmonella spp. (přítomnost /25g) v slávce jedlé (Mytilus edulis)

Francie

26/10/2011

Belgie

kadmium (0,56 mg/kg) ve špenátu

Belgie

26/10/2011

Nizozemí

Listeria monocytogenes (1,5-4 KTJ/g) v paštice „Ardenner“

Belgie

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

24/10/2011

Německo

migrace formaldehydu (115; 30.8; 99.5;26.3 mg/kg) a melaminu (165; 17.8; 307; 20.3 mg/kg) z polévkové naběračky

Německo

         

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.