Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 42. týden 2012

Vydáno: 22. 10. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 42. týdnu 2012: 15.10.–21.10. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

19/10/2012

Polsko

nepovolený 1,3 dimetylamylamin (DMAA) v potravním doplňku

USA, přes Nizozemsko

19/10/2012

Itálie

yessotoxin (YTX) (1.62 mg/kg – ppm) v chlazených slávkách (Mytilus galloprovincialis)

Itálie

19/10/2012

Německo

ochratoxin A (64.0; 53.0 µg/kg – ppb) v mletém muškátovém oříšku

Německo, surovina z Nizozemska

19/10/2012

Spojené království

úlomky skla v celé rajčatové (cherry) & chilli omáčce

Itálie

17/10/2012

Litva

nepovolený 1,3 dimetylamylamin (DMAA) (na etiketě) v potravním doplňku (Geranamin 40 mg)

Spojené království

16/10/2012

Německo

vysoký obsah jódu (171 mg/kg suché hmoty) v sušených mořských řasách

Jižní Korea, přes Rakousko

15/10/2012

Polsko

ochratoxin A (› 6 µg/kg – ppb) v žitné mouce

Polsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

19/10/2012

Polsko

dioxiny a dioxinům podobné polychlorobifenyly (celk.: 3.99 ng/kg – ppt) ve směsi krmiva

Lotyšsko

Materiály přicházející do styku s potravinami

15/10/2012

Belgie

migrace primárních aromatických aminů (0.096; 0.563; 0.460; 0.0246; 0.0238 mg/kg – ppm) z kuchyňské lžíce

Francie 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.