Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 41. týden 2013

Vydáno: 15. 10. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 41. týdnu 2013: 7.10 .– 13. 10. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

11/10/2013

Španělsko

 nedeklarované oříšky (detegované) v sušenkách

Polsko

11/10/2013

Itálie

 toxiny způsobující průjmovitou otravu z korýšů (DSP) – kys. okadaiová (826.3 µg/kg) v živých slávkách (Mytilus galloprovincialis)

Španělsko

11/10/2013

 Francie

 Listeria monocytogenes (<100 CFU/g) v čerstvém sýru ze syrového mléka

Francie

10/10/2013

Itálie

 Salmonella enteritidis v celých zmrazených kuřatech

Polsko

10/10/2013

Francie

 příliš vysoká hladina radioaktivity (765.1 BQ/kg) ve zmrazených houbách – liškách obecných (Cantharellus cibarius)

Ukrajina a Litva

10/10/2013

Itálie

 rtuť (3.84 mg/kg) v mečounovi (Xiphias gladius)

Španělsko

10/10/2013

Itálie

 virus hepatitidy A (přítomnost/g) ve zmrazených ostružinách

Rumunsko

08/10/2013

Finsko

 Salmonella skupiny D (přítomnost/25 g) ve zmrazených hovězích karbanátcích

Německo

07/10/2013

Itálie

 virus hepatitidy A ve zmrazené směsi bobulovitého ovoce (berries)

Bosna a Hercegovina, zpracováno v Itálii, surovina z Polska, Srbska, Bulharska a Čile

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.