Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 41. týden 2012

Vydáno: 20. 10. 2012
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 41. týdnu 2012: 8.10.–14.10. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

12/10/2012

Francie

 nesprávné datum použitelnosti u „ready to eat“  masného výrobku

Francie

12/10/2012

Rakousko

 nebezpečí udušení v důsledku  konzumace žvýkačky

Čína, přes Německo

12/10/2012

Belgie

 cizí těleso (kus skla) v chlazeném  kuřecím salátu

Belgie

10/10/2012

Lucembursko

 Salmonella spp. (přítomnost ve 3 z 5  vzorků) v syrovém kořeněném  vepřovém burgeru

Itálie

09/10/2012

Dánsko

 methomyl (0,11 mg/kg – ppm) v bílém  lilku

Laos, přes Švédsko

09/10/2012

Itálie

 Listeria monocytogenes (přítomnost/  25g) v chlazeném uzeném lososovi

Dánsko

Krmiva

10/10/2012

 Irsko

 Salmonella typhimurium (přítomnost/25g)  v sušeném mase

 Irsko

Materiály přicházející do styku s potravinami

11/10/2012

Kypr

vysoký obsah DEHP – di (2-ethylhexyl) ftalátu (23,51; 29,05 %) ve šroubovacím kovovém víčku zavařovací sklenice

Čína, přes Řecko

09/10/2012

Německo

migrace formaldehydu (85 (voda); 451 (kyselina octová) mg/kg – ppm) z melaminových táců

Nizozemsko

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.