Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 40. týden 2013

Vydáno: 7. 10. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 40. týdnu 2013: 30.9 .– 6. 10. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

04/10/2013

Polsko

 nepovolená látka: thiono analog sildenafilu v potravním doplňku

Spojené království

04/10/2013

Itálie

 rtuť (1.69 mg/kg) v chlazených vakuově balených filetech z mečouna (Xiphias gladius)

Španělsko

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

03/10/2013

Nizozemsko

 dioxiny (2.11; 1.81; 1.32 pg WHO TEQ/g) v expelleru (pokrutinách) ze sóji

Indie

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.