Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 4. týden 2023

Vydáno: 2. 2. 2023
Autor: Mgr. Dana Koubová

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 4. týdnu 2023: 23. 1. – 29. 1. 2023 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

       Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                        Potraviny

 

27/01/2023

Německo

 siřičitan nedeklarovaný v mražených syrových krevetách (Penaeus vannamei)

Vietnam

27/01/2023

Německo

 siřičitan nedeklarovaný v kandovaném ovoci

Vietnam, přes Českou republiku

27/01/2023

Německo

 nepovolená nová složka potraviny nového typu zeolit, přítomnost hliníku a olova

Rakousko

27/01/2023

Francie

 významná přítomnost chlorpyrifosu v rýži

26/01/2023

Irsko

 Salmonella Typhimurium detekovaná v kuřecích výrobcích

Irsko

26/01/2023

Nizozemsko

 aflatoxin B1 a celk. v pistáciích

Turecko

25/01/2023

Nizozemsko

 Listeria monocytogenes v játrovém sýru

Belgie

24/01/2023

Nizozemsko

 patulin v jablečném pyré

Nizozemsko

24/01/2023

Rakousko

 Listeria monocytogenes v kozím sýru

Chorvatsko

23/01/2023

Německo

 aflatoxiny v sójových kostkách

Indie, přes Nizozemsko

23/01/2023

Nizozemsko

 pyrrolizidinové alkaloidy v kořeni lékořice mletém

                       Krmiva

Materiály přicházející do styku s potravinami

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.