Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 39. týden 2013

Vydáno: 30. 9. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 39. týdnu 2013: 23.9 .– 29. 9. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

27/09/2013

Belgie

 Listeria monocytogenes (2600 CFU/g) v houbě enoki (penízovka sametonohá, Flammulina velutipes)

Čína

27/09/2013

Švédsko

 Salmonella spp. (přítomnost/25 g) v „baby“ salátu ze špenátu a rukoly

surovina z Itálie, baleno ve Švédsku

26/09/2013

Francie

 Salmonella spp. (přítomnost/25 g) v játrové paštice

Francie

25/09/2013

Německo

 vysoký obsah jódu (3078 mg/kg) v sušených mořských řasách

Jižní Korea, přes Nizozemsko

24/09/2013

Itálie

 příliš vysoký obsah Escherichia coli (9200 MPN/100 g) v chlazených živých mušlích (Tapes semidecussatus)

Itálie

23/09/2013

Lotyšsko

 kadmium (1.09 mg/kg) v mražených krevetách (Pandalus spp.)

Kanada

23/09/2013

 Itálie

 rtuť (1.6 mg/kg) v chlazeném mečounovi

Španělsko

 

 

Krmiva

 

26/09/2013

Francie

 dioxiny (2.3; 2.6; 2.7 ng/kg) a dioxinům podobné polychlorobifenyly (celk. dioxiny a dioxinům podobné PCB: 2.4; 2.8; 2.9 ng/kg) v semenech řepky olejné

Ukrajina, Moldávie

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.