Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 37. týden 2021

Vydáno: 26. 10. 2021
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 37. týdnu 2021: 13. 9. – 19. 9. 2021 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

       Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                       Potraviny

 

17/09/2021

Švédsko

 ethylenoxid v doplňcích stravy

 

17/09/2021

Německo

 cizí těleso (úlomek kovu) v lízátku

Polsko

17/09/2021

Irsko

 nebezpečný obsah tetrahydrokanabinolu (THC) v nové potravině – doplňku stravy s CBD

 

17/09/2021

Německo

 nepovolená látka ethylenoxid v ovocných dezertech

Německo

17/09/2021

Finsko

 nepovolené reziduum pesticidu chlorpyrifos v hruškách nashi  

Čína, přes Nizozemsko

17/09/2021

Polsko

 Salmonella Enteritidis v kuřeti

 

16/09/2021

Finsko

 Salmonella Singapore v chalvě

Řecko

15/09/2021

Francie

 příliš vysoký počet E. coli v živých srdcovkách  

sklizeno ve Francii

15/09/2021

Španělsko

 nepovolená látka ethylenoxid v surovině Citrus sinensis extrakt použité při výrobě doplňků stravy

extrakt z Číny

15/09/2021

Dánsko

 vysoký obsah chlorpyrifosu v novém koření

Německo

15/09/2021

Nizozemsko

 Listeria monocytogenes v sýru a směsi na pečení pizzy

 

14/09/2021

Německo

 2-chloroethanol v doplňcích stravy

Nizozemsko

14/09/2021

Francie

 příliš vysoký počet Escherichia coli v živých slávkách chovaných na kůlech (bouchot)

Francie

13/09/2021

Německo

 2-chloroethanol v omáčce k instantním nudlím

Korea

13/09/2021

Finsko

 arsen (anorganický) v rýži

Portugalsko

13/09/2021

Polsko

 Salmonella skupiny D ve vejcích

Polsko

13/09/2021

Belgie

 chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl v bylinkách a koření

 

 

 

                  Krmiva

 

17/09/2021

Lotyšsko

 příliš vysoký obsah semen ambrózie (Ambrosia spp.) v kompletním krmivu pro malé papoušky

Itálie

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.