Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 37. týden 2013

Vydáno: 17. 9. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 37. týdnu 2013: 9.9 .– 15. 9. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

12/09/2013

Francie

 Salmonella enteritidis (přítomnost/25 g) v mražených kuřecích filetech

Polsko

10/09/2013

Itálie

 průjmovitá otrava z korýšů (DSP) způsobená toxiny – kys. okadaiovou (221.3 µg/kg) v živých slávkách (Mytilus Galloprovincialis)

Španělsko

09/09/2013

Německo

 aflatoxiny (B1 = 5.72; celk. = 6.72 µg/kg) v pistáciové pastě

Itálie

09/09/2013

Itálie

 virus hepatitidy A v mražené směsi červeného ovoce – „berries“

Polsko, přes Francii

09/09/2013

Švédsko

 rtuť (0.28 mg/kg) v čínských bylinách (Shi Quan Da Bu Wan)

Čína, přes Spojené království

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

10/09/2013

Francie

 jedovaté suché krmivo pro psy (podezření, že krmivo bylo příčinou náhlé otravy asi 40 psů)

Španělsko

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.