Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 36. týden 2014

Vydáno: 8. 9. 2014
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 36. týdnu 2014: 1. 9. – 7. 9. 2014 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

  05/09/2014

Nizozemsko

 Listeria monocytogenes v mraženém masovém špízu

Rakousko

05/09/2014

Nizozemsko

 Salmonella (přítomnost/ 25g) v mleté paprice sladké

Španělsko

04/09/2014

Finsko

 Salmonella enteritidis (přítomnost/ 25g) v sušených kopřivách

Španělsko

04/09/2014

Finsko

 Salmonella typhimurium (přítomnost/ 25g) v sušeném mletém zázvoru

Španělsko

04/09/2014

Německo

 vysoký obsah hliníku (413 mg/kg) v mouce na knedlíky „bot banh bao“

Vietnam, přes Nizozemsko

02/09/2014

Německo

 Listeria monocytogenes (1130 CFU/g) v lososovi s bylinkami a limetkou

Polsko

02/09/2014

Švédsko

 nedeklarovaná mléčná složka a sója v chipsech

Malajsie

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

05/09/2014

Francie

 polychlorované bifenyly s dioxinovým efektem (1.09; 2.99 ng/kg) a polychlorované bifenyly bez dioxinového efektu (30.6 µg/kg) v dikalcium fosfátu

Francie

02/09/2014

Německo

 aflatoxiny (B1 = 0.032 mg/kg) v kukuřici

Srbsko, přes Nizozemsko

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

05/09/2014

Lotyšsko

 migrace olova (1,8; 27; 4,7; 23 mg/l) z porcelánových talířů

Čína, přes Hong Kong

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.