Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 36. týden 2013

Vydáno: 9. 9. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 36. týdnu 2013: 2.9 .– 8. 9. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

06/09/2013

Německo

 histamin (600; 740 mg/kg) v ančovičkové omáčce

Švédsko

06/09/2013

 Švédsko

 rtuť (0.16 mg/kg) v potravním doplňku

Indie

04/09/2013

 Polsko

 nepovolená látka sildenafil thiono analog a dimethyl sildenafil v potravním doplňku

Kypr

03/09/2013

Nizozemsko

 Salmonella spp. (přítomnost/25 g) v mletém zázvoru

Nizozemsko

02/09/2013

Francie

 Listeria monocytogenes (180 CFU/g) v uzeném pstruhovi

Španělsko

02/09/2013

Francie

 Salmonella spp. (přítomnost/25 g) v trvanlivém salámu

Francie

 

 

Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.