Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 36. týden 2011

Vydáno: 12. 9. 2011
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 36. týdnu 2011: 5.9.–11.9. 2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

08/09/2011

Dánsko

Listeria monocytogenes (přítomnost/25g) v chlazených račích ocáscích ve slaném nálevu

Dánsko

08/09/2011

Řecko

nedeklarované mléčné složky  v kakaovém prášku

vyroben v  Německu, balen v ČR

07/09/2011

Polsko

ochratoxin A (4.8 μg/kg) v celozrnné mouce

Polsko

05/09/2011

Španělsko

nepovolená látka thiono analog sildenafilu v potravinovém doplňku

Portugalsko

05/09/2011

Německo

úlomky skla v mražených borůvkách

Rumunsko

 

 

              Krmiva

 

08/09/2011           

ČR

dioxiny (2.91 pg WHO TEQ/g) v rybí moučce

Estonsko

Materiály přicházející do styku s potravinami

06/09/2011

Rakousko

migrace formaldehydu (130.96; 127.48 mg/kg) a melaminu (146.6; 215.01; 140.4, 205.92 mg/kg) z melaminových lžic

Slovensko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde