Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 35. týden 2011

Vydáno: 5. 9. 2011
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 35. týdnu 2011: 29.8.–4.9. 2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

31/08/2011

Portugalsko

aflatoxiny (B1=21.2; celk.=22.5 μg/kg) v pistáciích

Írán, přes Španělsko

31/08/2011

Itálie

parazit Anisakis v chlazeném hejkovi (Merluccius merluccius)

Španělsko

31/08/2011

Itálie

parazit Anisakis v chlazené tkaničnici stříbrité (Lepidopus caudatus)

Francie

30/08/2011

Litva

benzethonium chlorid (<100.00; <1.00 mg/kg) a benzalkonium chlorid (6400.00; 11.00 mg/kg) v potravním doplňku

Polsko, přes Lotyšsko

30/08/2011

Itálie

parazit Anisakis v chlazené tkaničnici stříbřité (Lepidopus caudatus)

Španělsko

30/08/2011

Česká republika

ochratoxin A (29 μg/kg) v rozinkách ošetřených olejem

Pákistán

29/08/2011

Itálie

parazit Anisakis v chlazené makrele atlantské (Scomber scombrus)

Norsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

                  
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde