Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 34. týden 2013

Vydáno: 26. 8. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 34. týdnu 2013: 19. 8 .– 25. 8. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

23/08/2013

Norsko

 Clostridium botulinum (toxin typ A) v mandlovém pyré

Francie

23/08/2013

Francie

 kadmium (0.996 mg/kg) v chlazeném humrovi (Scyllarus arctus)

Mauritánie

23/08/2013

Německo

 Bacillus cereus (36000 CFU/g) v sušených houbách

Vietnam

22/08/2013

Itálie

 rtuť (2.1 mg/kg) v chlazeném mečounovi

Španělsko

22/08/2013

Nizozemsko

 Listeria monocytogenes (ve 4 vzorcích z 5) v uzeném pstruhovi

Turecko

22/08/2013

Francie

 Listeria monocytogenes (< 10 CFU/g) ve slanině

Itálie

20/08/2013

Finsko

 nedeklarovaná ryba ve smetanovém čerstvém sýru s příchutí

Finsko

19/08/2013

Nizozemsko

 karbofuran (0.03 mg/kg) ve žlutých melounech

Španělsko

19/08/2013

Itálie

 rtuť (5.6 mg/kg) v mraženém žralokovi mako (Isurus oxyrhincus)

Japonsko, přes Španělsko

 

 

Krmiva

 

20/08/2013

Francie

 zakázaná látka chloramfenikol (>0.3 µg/kg) ve směsi enzymů pro krmiva a potraviny

Francie, surovina z Indie

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.