Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 34. týden 2011

Vydáno: 29. 8. 2011
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 34. týdnu 2011: 22.8.–28.8. 2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

26/08/2011

Německo

olovo (5 mg/kg) v kapslích obsahujících zinek a oxid křemičitý (potr. doplněk)

Německo

26/08/2011

Norsko

nepovolená látka dimethylsildenafil (67 mg/vzorek) v potravním doplňku z bylin

Spojené království

26/08/2011

Dánsko

polycyklické aromatické uhlovodíky (69.5 μg/kg) v banánových lupíncích

Německo

26/08/2011

Rumunsko

deoxynivalenol (DON) (964; 889 μg/kg) v pšeničné mouce

Maďarsko

25/08/2011

Itálie

neoznačené lískové oříšky (11 mg/kg) v sladkých mandlích v čokoládě

Německo

25/08/2011

Slovensko

Salmonella enterica (ve 3 z 5 vzorků/25 g) v mletém mase

Polsko

25/08/2011

Norsko

nepovolená látka nor-acetildefanil (106 mg/vzorek) v potravním doplňku

Čína, přes Maďarsko

24/08/2011

Itálie

parazit Anisakis (100) v chlazené tkaničnici stříbřité (Lepidopus caudatus)

Španělsko

23/08/2011

Estonsko

cizorodý obsah v konzervovaném dušeném hovězím mase

Lotyšsko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

24/08/2011

Belgie

Salmonella Derby (přítomnost/25 g) ve žvýkačce pro psy

Mexiko

Materiály přicházející do styku s potravinami

24/08/2011

Polsko

migrace olova (mezi 2.1 a 3.8 mg/vzorek) ze sady skleniček

Česká republika

23/08/2011

Německo

migrace primárních aromatických aminů (4,4´- Diaminodiphenylmethane: 4.7; 4.1; 2.6 mg/l) z kovové obracečky

Čína

22/08/2011

Rakousko

migrace primárních aromatických aminů (0.51; 0.32 mg/dm2) z kuchyňského náčiní

Čína, přes Německo

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.