Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 33. týden 2014

Vydáno: 18. 8. 2014
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 33. týdnu 2014: 11. 8. – 17. 8. 2014 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

Potraviny

 

14/08/2014

Maďarsko

 benzalkonium chlorid (BAC) a didecyl dimethyl ammonium chlorid (DDAC) (0.81 mg/kg) v extraktu z grapefruitových semen

Švýcarsko

14/08/2014

Francie

 Escherichia coli produkující shigatoxin (O26H11 stx+, eae+) v sýru z čerstvého kozího mléka

Francie

14/08/2014

Francie

 Salmonella spp. v chorizu (španělská klobása)

Španělsko

13/08/2014

Belgie

 Salmonella enteritidis (přítomnost/ 25g) v neloupaných sezamových semenech

Nizozemsko

13/08/2014

Česká republika

 nepovolená složka (tetrahydrocanabinol (THC): 2.53 mg/kg) v potravním doplňku

Maďarsko

13/08/2014

Německo

 polychlorované bifenyly nepodobné dioxinům (204 µg/kg)  v mraženém mase z břicha máček (Squalus acanthias)

USA, přes Nizozemsko

12/08/2014

Nizozemsko

 Salmonella spp. v mletém chilli

neznámý původ, přes Švýcarsko

12/08/2014

Německo

 Escherichia coli produkující shigatoxin (stx1) v sýru roquefort z čerstvého ovčího mléka

Francie

11/08/2014

Itálie

 Salmonella spp. (přítomnost/ 25g) v chlazené slanině

Nizozemsko

11/08/2014

Německo

 vysoký obsah hliníku (87.4 mg/kg) ve skleněných nudlích z fazolí

Čína

 

 

 

 

 

 

Krmiva

 

14/08/2014

Rakousko

 Salmonella Brandenburg (přítomnost/ 25g), Salmonella Derby (přítomnost/ 25g) a Salmonella Livingstone (přítomnost/ 25g) a příliš vysoký obsah Enterobacteriaceae (13000 CFU/g) ve žvýkačce pro psy

Německo

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

12/08/2014

Německo

 migrace p-tert-butylbenzoové kyseliny (PTBBA) z plastových sáčků obsahujících sladkou „krev“

Čína, přes Spojené království

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.