Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 33. týden 2013

Vydáno: 19. 8. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 33. týdnu 2013: 12. 8 .– 18. 8. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

14/08/2013

Itálie

 kousky kovu ve zmrzlině

Itálie

12/08/2013

Polsko

 cín (269.5 mg/kg) v hruškách půlených v  sirupu

Čína

 

 

 

 

Krmiva

14/08/2013

Německo

 zakázaná látka chloramfenikol (59 µg/kg) v premixu (krmiva)

Francie

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.