Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 33. týden 2012

Vydáno: 20. 8. 2012
Autor: sukova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 33. týdnu 2012: 13.8.– 19.8. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

 

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

13/08/2012

Itálie

rtuť (1,82 mg/kg) ve zmrazeném mečounovi

(Xiphias glaudius)

Velká Británie přes Španělsko

16/08/2012

Švédsko

Salmonella Mbandaka (přítomnost /25g) a Salmonella Montevideo (přítomnost/25g)  ve zmrazeném hovězím ořezu

Francie

16/08/2012

Švédsko

Salmonella enterica (přítomnost /25g) a Salmonella Newport (přítomnost/25g) ve zmrazeném hovězím ořezu

Nizozemí

16/08/2012

Itálie

Salmonella spp. (přítomnost /25g) v mechanicky separovaném drůbežím mase

Polsko

16/08/2012

Nizozemí

stopy mléka (38 mg/kg) v instantním mandlovém nápoji fortifikovaném vápníkem

Španělsko

16/08/2012

Nizozemí

stopy vajec (31 mg/kg) v pekařské směsi

Německo

16/08/2012

Rakousko

kousky skla v kysaném zelí

Rakousko

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

         

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde