Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 32. týden 2022

Vydáno: 19. 8. 2022
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 32. týdnu 2022: 8. 8. – 14. 8. 2022 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

       Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                       Potraviny

 

12/08/2022

Nizozemsko

 Salmonella v kuřecím řízku

 

12/08/2022

Německo

 detekce Listeria monocytogenes v mléčném výrobku (Kishta)

Nizozemsko

12/08/2022

Belgie

 nepovolená látka chlorpyrifos-methyl v pomerančích

Španělsko

12/08/2022

Německo

 Salmonella spp.v sezamové pastě

Libanon, přes Nizozemsko

11/08/2022

Německo

 Salmonella spp.v sezamové pastě

Sýrie

11/08/2022

Polsko

 Salmonella Enteritidis v kůži z kuřecího krku

 

10/08/2022

Nizozemsko

 doxycyklin v kuřecím mase 

Belgie

10/08/2022

Nizozemsko

 Salmonella v telecích medailoncích marinovaných

 

10/08/2022

Francie

 2-chloroethanol v chloridu chromitém

 

08/08/2022

Polsko

 Salmonella Enteritidis v kuřecím mase

 

 

 

                     Krmiva

 

08/08/2022

Belgie

 ambrózie v čiroku

Francie 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

12/08/2022

Belgie

 migrace melaminu (3.82 mg/kg – ppm) z dětského nádobí

Čína

12/08/2022

Slovinsko

 migrace primárních aromatických aminů z nylonových odpěňovaček

 

11/08/2022

Belgie

 migrace primárních aromatických aminů z nylonového nádobí

Španělsko

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.