Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 32. týden 2011

Vydáno: 15. 8. 2011
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 32. týdnu 2011: 8.8.–14.8. 2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

11/08/2011

Itálie

Escherichia coli (1600 MPN/100 g) v slávkách (Mytilus galloprovicialis)

Itálie

11/08/2011

Německo

Listeria monocytogenes (31000 CFU/g) v trvanlivém salámu

Itálie

11/08/2011

Německo

benzo(a)pyrene (6.4 μg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (celk: 24.2 μg/kg) v loupaném sezamu

Nigérie

10/08/2011

Francie

Salmonella (přítomnost/25 g) v sýru Camembert (vyrobený ze syrového mléka)

Francie

10/08/2011

Itálie

toxiny způsobující průjmovitou otravu z korýšů (DSP) ve slávkách

Itálie

10/08/2011

Itálie

parazit Anisakis v chlazeném ďasovi mořském (Lophius piscatorius)

Dánsko

09/08/2011

Itálie

příliš vysoký obsah Escherichia coli (700 MPN/100 g) v mušlích

Itálie

09/08/2011

Německo

vlasové nudle (vermicelli) z nepovolené geneticky modifikované rýže  

Čína, přes Nizozemí

09/08/2011

Belgie

arzén (42.7 mg/kg) a olovo (25.6 mg/kg) v zeleném jílu

Francie

09/08/2011

Německo

aflatoxiny (celk.= 5.4 μg/kg) v semenech melounu

Írán, přes Nizozemí

09/08/2011

Německo

ochratoxin A (4.8-6.2 μg/kg) v žitné mouce

Německo

09/08/2011

Slovensko

olovo (2.103 mg/kg) v barevných fazolích

Maďarsko

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

   
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde