Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 31. týden 2011

Vydáno: 8. 8. 2011
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 31. týdnu 2011: 1.8.–7.8. 2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

05/08/2011

Švýcarsko

Listeria monocytogenes (4800 CFU/g) v tepelně zpracované šunce

Itálie

04/08/2011

Německo

aflatoxiny (B1=14.6; celk.=16.6 μg/kg) v mletém muškátovém oříšku

Indonésie, přes Nizozemí

04/08/2011

Itálie

vyšší hladina reziduí než MRL pro sulfadimethoxin (318 μg/kg) v mraženém telecím mase

Itálie

04/08/2011

Lucembursko

histamin (1130.1 mg/kg) v chlazeném tuňákovi (Thunnus albacares)

Srí Lanka, přes Nizozemí

04/08/2011

Itálie

Bacillus cereus enterotoxigenic (2.8x10E + 4 CFU/g) v mletém česneku

Čína, přes Nizozemí

03/08/2011

Francie

Listeria monocytogenes (220 CFU/g) v čerstvém sýru

Francie

03/08/2011

Německo

nepovolená geneticky modifikovaná (Bt63) rýže ve vlasových (vermicelli) nudlích

Hongkong

02/08/2011

Itálie

Salmonella spp. v živých mušlích (Venus gallina)

Itálie

01/08/2011

Kypr

neoznačené lískové ořechy (11 mg/kg) v křupavých lupínkách (z rýže a celozrnné pšeničné mouky) se sušeným ovocem

Spojené království

01/08/2011

Itálie

parazit anisakis v chlazeném hejkovi (Merluccius merluccius)

Španělsko

 

 

              Krmiva

 

04/08/2011

Nizozemí

Arsen (220 mg/kg) v palmojádrovém expeleru (pokrutinách)

Malajsie, přes Německo

Materiály přicházející do styku s potravinami

03/08/2011

Kypr

migrace primárních aromatických aminů (2.8 mg/dm2) z kuchyňské nylonové lžíce

Čína, přes Itálii

 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde