Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 3. týden 2013

Vydáno: 21. 1. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 3. týdnu 2013: 14.1.–20.1. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

18/01/2013

Belgie

 nikotin (1.0 mg/kg) v houbách (Agaricus bisporus, Pečárka dvouvýtrusná)

Belgie

18/01/2013

Švédsko

 Salmonella spp. (přítomnost/ 25g) v bio sušené řase Chlorella

Čína

18/01/2013

Dánsko

 úlomky skla v černých olivách bez pecek

Španělsko

17/01/2013

Německo

 rtuť (0.71 – 4.4 mg/kg) v potravním doplňku

Německo, prvotní materiál z Belgie

17/01/2013

Belgie

 nikotin (1.2 mg/kg) v houbách

Nizozemsko

17/01/2013

Belgie

 nikotin (0.62; 1.2 mg/kg) v houbách

Nizozemsko

15/01/2013

Belgie

 nadlimitní (vyšší než MRL) obsah rezidua sulfadiazinu (360 µg/kg) ve vepřovém mase

Belgie

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

14/01/2013

Rakousko

 arzén (12.4 mg/kg) v rašelině pro selata

Rakousko

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

18/01/2013

Polsko

 migrace chromu (2.54; 0.71 mg/vzorek) a olova (28.9; 13.1/vzorek) ze sklenic

Čína, přes Nizozemsko

14/01/2013

Řecko

 migrace melaminu (5.3 µg/kg) z melaminových talířů

Čína, přes Španělsko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.