Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 3. týden 2012

Vydáno: 23. 1. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 3. týdnu 2012: 16.1.–22.1. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

18/01/2012

Itálie

rtuť (2.08 mg/kg)ve filetech z mečouna

Brazílie, přes Itálii

18/01/2012

Finsko

cín (555; 325 mg/kg) v nakrájeném ananasu v konzervě

Thajsko, přes Německo

18/01/2012

Finsko

nedeklarovaná pšenice a nesprávné použití obalu (tortilla chipsy sýrové byly zabaleny do sáčku určeného pro tortilla chipsy originál) pro tortilla chipsy sýrové

Spojené království

17/01/2012

Francie

kovové kousky (8< — >9 cm) v rybích kroketách s česnekem a bylinkami

Německo

17/01/2012

Belgie

rychle se šířící nákaza (Salmonella Oranienburg) způsobená sušenou mléčnou výživou

Belgie

17/01/2012

Francie

Listeria monocytogenes (1200 CFU/g) v černé tlačence

Polsko

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

18/01/2012

Kypr

příliš vysoká úroveň celkové migrace (309.9 μg/kg) z dudlíků dětských lahví na krmení

Německo

18/01/2012

Kypr

příliš vysoká úroveň celkové migrace (495.2 μg/kg) z dudlíku

Maďarsko, přes Řecko

16/01/2012

Německo

migrace kadmia (0.27 – 0.42 mg/vzorek) a olova (2.5 – 4.5 mg/vzorek) z potištěných sklenic

Turecko a Rumunsko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.