Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 29. týden 2013

Vydáno: 23. 7. 2013
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 29. týdnu 2013: 15.7.–21.7. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

19/07/2013

Nizozemsko

 nedeklarovaná laktóza (0.33 g/100 g) v sójové zmrzlině

Belgie

19/07/2013

Itálie

 aflatoxiny (M1: 0.121 µg/kg – ppb) v čerstvém mléce

Maďarsko

19/07/2013

Slovensko

 nedeklarované arašídy (2.8 mg/kg – ppm) v lískooříškovém čokoládovém zákusku

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

19/07/2013

Francie

 alimentární nákaza způsobená slávkami

Řecko

18/07/2013

Německo

 aflatoxiny (B1 = 7.0; celk. = 15 µg/kg – ppb) v sladkých meruňkových jádrech

Turecko

18/07/2013

Itálie

 rtuť (1.53 mg/kg – ppm) v mražených porcích mečouna

Portugalsko

18/07/2013

Řecko

 rtuť (2.6 mg/kg – ppm) v mraženém žraloku modrém (Prionace glauca)

Španělsko

18/07/2013

Německo

 Bacillus cereus (4.3 x 10^5 CFU/g) v chlazené vanilkové omáčce

Německo

18/07/2013

Německo

 úlomky skla (5 * 8 mm) v ovocné tyčince

Německo

17/07/2013

Slovinsko

 nedeklarovaná mléčná složka (>270 mg/kg – ppm) v bio hořké čokoládě se špaldovou oplatkou

Rakousko

16/07/2013

 Nizozemsko

 ochratoxin A (160 µg/kg – ppb) v mandlích

 Španělsko

Krmiva

19/07/2013

 Belgie

 zakázaná látka chloramfenikol (0.13; 9.07; 1.35; 672.07 µg/kg) v enzymovém preparátu

Belgie, Francie, Dánsko

Materiály přicházející do styku s potravinami

   

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.