Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 28. týden 2022

Vydáno: 22. 7. 2022
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 28. týdnu 2022: 11. 7. – 17. 7. 2022 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

       Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                        Potraviny

 

14/07/2022

Švýcarsko

 histamin v sardelových filetech

 

14/07/2022

Česká republika

 imazalil v bramborách

Německo

13/07/2022

Francie

 Listeria monocytogenes v suchém salámu (chorizo)

 

13/07/2022

Belgie

 Listeria monocytogenes v pečených kuřecích prsou

 

13/07/2022

Španělsko

 Listeria monocytogenes v uzeném lososu

Maroko

13/07/2022

Česká republika

 nepovolená látka sildenafil v doplňku stravy

Švédsko

13/07/2022

Španělsko

 nedeklarované arašídy v sójovém lecitinu tekutém

Indie, přes Nizozemsko

12/07/2022

Belgie

 námelové alkaloidy v žitné mouce

Francie

11/07/2022

Francie

 E. coli v měkkýších

Francie

11/07/2022

Belgie

 tebukonazol v kapustě hlávkové

Německo, přes Nizozemsko

11/07/2022

Finsko

 nepovolené reziduum antrachinonu v jasmínovém čaji

Indonésie, přes Nizozemsko

11/07/2022

Německo

 antrachinon v sušeném kardamomu

Vietnam, přes Českou republiku

11/07/2022

Česká republika

 vysoký obsah olova v křemelině

Česká republika, surovina z Polska

 

 

                     Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

 

 

 

 

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.