Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 28. týden 2013

Vydáno: 16. 7. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 28. týdnu 2013: 8. 7.–14.7. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

12/07/2013

ČR

 překročení hodnoty maximálního limitu reziduí pro doxycyklin (243; 315 µg/kg) v mražených kuřecích stehenních řízcích

Polsko

12/07/2013

ČR

 překročení hodnoty maximálního limitu reziduí pro doxycyklin (> 300 µg/kg)v mražených drůbežích stehenních řízcích

Polsko

12/07/2013

Německo

 vysoký obsah jódu (256 mg/kg) v sušených mořských řasách

 Čína, přes Nizozemsko

11/07/2013

Belgie

 kousky kovu (< 5 mm) v tymiánu

Francie

10/07/2013

Německo

 úlomky skla v müsli

Německo

10/07/2013

Belgie

 přítomnost žitného námelu (Claviceps purpurea) ve špaldě

Francie

09/07/2013

Bulharsko

 Salmonella enteritidis v chlazených celých kuřatech (s krky) a v mražených (svázaných) kuřatech

Polsko

09/07/2013

Belgie

 benzo(a)pyren (4.6 µg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (18.6 µg/kg) v organickém řepkovém oleji

Nizozemsko

08/07/2013

 Itálie

 rtuť (1.37 mg/kg) v mraženém mečounovi (Xiphias gladius)  

Španělsko

08/07/2013

Finsko

 nedeklarovaná mléčná složka, sója a pšenice v cukroví

Finsko

08/07/2013

Itálie

 Escherichia coli produkující shiga toxin (E. coli VT2 a EAE pozitivní) v mraženém jelením mase

Rakousko

08/07/2013

Irsko

 nedeklarovaná vejce (6.4 mg/kg) v instantní omáčce

Austrálie, přes Spojené království

Krmiva

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

12/07/2013

Slovensko

 migrace kadmia (5.44; 5.12 mg/l) a olova (53.91; 52.25 mg/l) z keramického hrnku

Čína,
přes Polsko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.