Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 28. týden 2023

Vydáno: 21. 7. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 28. týdnu 2023: 10. 7. – 16. 7. 2023 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

DatumOhlásila zeměDůvod ohlášeníZemě původu výrobku
  Potraviny 
14/07/2023Belgie ethephon v mražených rajčatech krájenýchPolsko
14/07/2023Německo Salmonella Senftenberg v chalvěSýrie, přes Nizozemsko
14/07/2023Švýcarsko CBD v potravinách 
14/07/2023Německo Salmonella spp. v pastě tahiniJordánsko, přes Německo
13/07/2023Finsko nedeklarovaný alergen (mléčný protein) v regeneračním nápoji 
13/07/2023Francie detekce Listeria monocytogenes v kuřecích řízcích (aiguillettes) 
13/07/2023Dánsko příliš vysoký obsah kyanidu ve lněné mouce, bioPolsko
13/07/2023Francie emodin a aloe-emodin v doplňku stravy 
13/07/2023Německo leukomalachitová zeleň ve filetech ze sumečka afrického (Clarias gariepinus)Vietnam
12/07/2023Nizozemsko thiabendazol a chlorpyrifos-ethyl v dračím ovoci (pithaya)Ekvádor
12/07/2023Německo Salmonella spp. v mraženém vepřovém krku bez kostiŠpanělsko
12/07/2023Itálie přítomnost Listeria monocytogenes v uzeném lososuDánsko
12/07/2023Itálie přítomnost siřičitanů nedeklarovaná na etiketě mražených krevet 
12/07/2023Finsko příliš vysoké množství ochratoxinu A v kávě mleté 
11/07/2023Nizozemsko aflatoxin B1 v arašídech 
11/07/2023Maďarsko Listeria monocytogenes ve zmrzliněUkrajina
11/07/2023Nizozemsko kadmium v avokáduPeru
10/07/2023Rakousko chlorpyrifos ve fazolích červenýchGhana, přes Nizozemsko
  Krmiva 
14/07/2023Belgie překročení maximálních hladin pro semena ambrózie (Ambrosia spp.) v čiroku 
    Materiály přicházející do styku s potravinami 
    

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.