Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 27. týden 2013

Vydáno: 8. 7. 2013
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 27. týdnu 2013: 1. 7.–7.7. 2013 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

05/07/2013

 Švédsko

 arzén (38 500 mg/kg) a rtuť (0.19 mg/kg) v potravním doplňku

Čína, přes Nizozemsko

05/07/2013

Itálie

 Escherichia coli produkující shiga toxin (VT2, EAE pozitivní) v mraženém jelením mase  

Rakousko

04/07/2013

Belgie

 Salmonella spp. (přítomnost/25g) v maltodextrinu

Francie

04/07/2013

Švédsko

 rtuť (2.2 mg/kg) v bylinném potravním doplňku

Indie, přes Spojené království

04/07/2013

Švédsko

 olovo (10 mg/kg) a rtuť (12 mg/kg) v potravním doplňku

Indie, přes Spojené království

03/07/2013

Švédsko

 Salmonella Dublin (přítomnost/25g) v mražených hovězích odřezcích

Irsko

02/07/2013

Francie

 rychle se šířící nákaza z jídla (Salmonella spp.) pocházející z vajec

 Španělsko

02/07/2013

Německo

 aflatoxiny (B1 = 23.2; celk. =25.4 µg/kg) v pražených a solených pistáciových oříšcích

USA

02/07/2013

Německo

 ochratoxin A (20.6 µg/kg) v kari koření

Indie, přes Spojené království

01/07/2013

Nizozemsko

 fumonisiny (3900 µg/kg) v jemné  kukuřičné mouce

Spojené království

01/07/2013

Nizozemsko

 nedeklarované ořechy (kešu: 0.4 mg/kg) v pestu

Itálie

01/07/2013

Česká republika

 nepovolená látka leukomalachitová zeleň (6.66 µg/kg) v chlazeném pstruhovi

zpracováno v Polsku, surovina z ČR

01/07/2013

 Německo

 rtuť (1.36 mg/kg) v mražené pamakrelové náplni (Lepidocybium flavobrunneum, pamakrela temná)

Vietnam

01/07/2013

Spojené království

 podezření na paralytickou otravu z měkkýšů (PSP) způsobenou toxiny (2152 µg/kg) ve škeblích (surf clams, Spisula solidissima)

Spojené království

Krmiva

03/07/2013

Německo

 dioxiny (2.59 pg WHO TEQ/g) v sójovém extrahovaném šrotu

Rakousko, vyrobeno v Itálii

01/07/2013

Belgie

 aflatoxiny (B1 = 28 µg/kg) v kokosových výliscích

Indonésie, přes Německo

Materiály přicházející do styku s potravinami

03/07/2013

Polsko

 migrace primárních aromatických aminů (0.017) ze stěrky na lívance

Francie

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.