Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020

Vydáno: 26. 6. 2020
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 25. týdnu 2020: 15. 6. – 21. 6. 2020 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

    Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                Potraviny

 

19/06/2020

Chorvatsko

 Listeria monocytogenes (až 200 KTJ/g) v chlazeném uzeném lososu

Srbsko, surovina z Norska,
  přes Slovinsko

19/06/2020

Nizozemsko

 polycyklické aromatické uhlovodíky (celk. PAH4: 250 µg/kg – ppb) v extraktu ze St John’s wort (Hypericum perforatum)

Čína

19/06/2020

Francie

 Listeria monocytogenes (<10 KTJ/g) v chlazeném pečeném uzeném vepřovém bůčku

Belgie

18/06/2020

Rakousko

 Listeria monocytogenes (až 5300 KTJ/g) v plátkovém sýru

Rakousko

18/06/2020

Itálie

 průjmové toxiny (Diarrhoeic Shellfish Poisoning, DSP) (kyselina okadová=501 µg/kg – ppb) v živých violetkách (Donax trunculus)

Francie

17/06/2020

Spojené království

 potenciální růst Clostridium botulinum v sýrových pomazánkách

Spojené království

17/06/2020

Německo

 ochratoxin A (39 µg/kg – ppb) v chilli

Čína

16/06/2020

Dánsko

 příliš vysoký příjem vitaminu B6 (50 mg/den) z doplňků stravy

Švédsko

16/06/2020

Švédsko

 alimentární nákaza způsobená histaminem (410; >1600 mg/kg – ppm) v mražených vakuově balených hřbetních částech tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares)

Vietnam, přes
  Nizozemsko

16/06/2020

Polsko

 Salmonella enterica ser. Enteritidis (ve 3 z 5 vzorků /25g) v chlazeném kuřecím mase

Polsko

16/06/2020

Polsko

 Salmonella enterica ser. Enteritidis (přítomnost /25g) v mraženém kuřecím mase

Polsko

15/06/2020

Švédsko

 aflatoxiny (B1 = 20.6 µg/kg – ppb) v hnědé rýži, bio

Pákistán, baleno v
  Dánsku

15/06/2020

Francie

 Salmonella enterica ser. Enteritidis (přítomnost /10g) v mražených kuřecích paličkách

Polsko

15/06/2020

Nizozemsko

 mléčná složka nedeklarovaná v mraženém kuřecím satay  

Nizozemsko

15/06/2020

Slovensko

 ochratoxin A (7 µg/kg – ppb) v müsli

Česká republika

 

 

                  Krmiva

 

 

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

17/06/2020

Polsko

 migrace primárních aromatických aminů (>0.64 mg/kg – ppm) z cedníkových lžic

Čína

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.