Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2012

Vydáno: 25. 6. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 25. týdnu 2012: 18.6.–24.6. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

21/06/2012

Polsko

podezření na otravu jídlem způsobenou dietním potravním produktem

neznámý původ

21/06/2012

Dánsko

nedeklarovaná sója v v čokoládové šlehané pěně „mousse“

Francie

21/06/2012

Německo

riziko zadušení při konzumaci sladkého spreje

Čína

20/06/2012

Německo

monoethylenglykol (MEG) (570 mg/l) ve víně

Itálie

18/06/2012

Dánsko

Listeria monocytogenes (přítomnost/ 25 g) v bio (organickém) camembertu

Dánsko

18/06/2012

Itálie

kadmium (1.319 mg/kg) v mražených olihních (loligo gahi)

Španělsko

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

21/06/2012

Itálie

cizí částice (části z porcelánového struhadla během používání) u porcelánového struhadla

Čína

 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.