Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 24. týden 2012

Vydáno: 18. 6. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 24. týdnu 2012: 11.6.–17.6. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

15/06/2012

 Itálie

Salmonella spp. (přítomnost/ 25 g) v mraženém vepřovém mase

 Německo

15/06/2012

 Česká republika

Listeria monocytogenes (přítomnost/ 25 g) v chlazeném masném produktu

 Česká  republika

14/06/2012

 Francie

příliš vysoké množství Escherichia coli (30000 MPN/100 g) v chlazených ústřicích

 Francie

14/06/2012

 Spojené  království

nepovolená látka fenylbutazon (1200 μg/kg) v koňském mase

 Spojené  království

11/06/2012

 Island

nedeklarovaná sója v čokoládových sušenkách

 Itálie

12/06/2012

 Polsko

Listeria monocytogenes (přítomnost/ 25 g) v uzené slanině

 Polsko

12/06/2012

 Dánsko

nedeklarovaná hořčice v curry omáčce v prášku

 Německo

11/06/2012

 Švédsko

nepovolený 1,3 dimethylamylamin (DMAA) v potravinovém doplňku

 USA, přes Nizozemsko

11/06/2012

 Spojené království

toxiny způsobující průjmovitou otravu (DSP) z měkkýšů (231 μg/kg) v střenkách (Ensis spp.)

 Spojené království

11/06/2012

 Francie

Salmonella enteritidis (přítomnost/ 25 g) v mase ze stehen brojlerů

 Litva

 

 

 

 

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

15/06/2012

 Švédsko

olupování vnitřní vrstvy (rozpouštějící se teflon) z roštu na barbeque

 neznámý původ

14/06/2012

 Polsko

migrace kadmia (0.747; 1.126; 1.016; 0.983 mg/kg) a olova (12.57; 17.40; 16.21; 16.05 mg/kg) ze sklenic

 Čína

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.