Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 23. týden 2023

Vydáno: 15. 6. 2023
Autor: Odbor bezpečnosti potravin MZe

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 23. týdnu 2023: 5. 6. – 11. 6. 2023 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

DatumOhlásila zeměDůvod ohlášeníZemě původu výrobku
  Potraviny 
09/06/2023Itálie přítomnost lupiny a mandlí nedeklarovaná ve směsi na přípravu dortuItálie
08/06/2023Litva Salmonella Brunei v krevetách pacifickýchVietnam, přes Lotyšsko
08/06/2023Švédsko tropanové alkaloidy v teffové mouceŠvédsko
08/06/2023Švýcarsko Salmonella spp. v pohotových potravinách (convenience food) 
07/06/2023Nizozemsko aflatoxin B1 v arašídechArgentina
07/06/2023Francie Listeria detekovaná v sýru Saint NectaireFrancie
06/06/2023Belgie nepovolená látka chlorpyrifos převyšující MRL v celeru bulvovém 
06/06/2023Švýcarsko chlorpyrifos v pšeniciMaďarsko
06/06/2023Polsko překročení MRL pro rezidua pesticidu chlorpyrifos v pšenici (0.022+=0.011 mg/kg)Slovensko
05/06/2023Rakousko benzo(a)pyren a polycyklické aromatické uhlovodíky ve skořici Německo
  Krmiva 
    
    Materiály přicházející do styku s potravinami 
07/06/2023Rakousko migrace olova z keramických talířůNěmecko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.