Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 23. týden 2012

Vydáno: 11. 6. 2012
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 23. týdnu 2012: 4.6.–10.6. 2012 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

07/06/2012

Itálie

zamoření chlazených ančoviček parazitem Anisakis

Slovinsko

07/06/2012

Itálie

vysoký obsah Escherichia coli (490 MPN/ 100 g) v slávkách středomořských (Mytilus galloprovincialis)

Řecko

07/06/2012

Dánsko

Salmonella spp. (přítomnost/ 25 g) v pepři černém (celém)

Brazílie, přes Nizozemsko

07/06/2012

Německo

Listeria monocytogenes (4700 CFU/ g) v jemném sýru s gorgonzolou a smetanou

Itálie

06/06/2012

Belgie

aflatoxiny (B1 = 9.4 pg/kg) v chilli prášku

Čína

06/06/2012

Belgie

ochratoxin A (9.3; 10.5 μg/kg) v sladovém sirupu z ječmene

Belgie

06/06/2012

Francie

Listeria monocytogenes (v 1 z 5 vzorků/ 25 g) v čerstvém  sýru z kravského mléka

Francie

04/06/2012

Belgie

ASP (Amnesic Shellfish Poisoning) toxiny – kyselina domoová (73.83 mg/kg) v chlazených hřebenatkách

Belgie

 

 

              Krmiva

 

 

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

06/06/2012

Lucembursko

migrace formaldehydu (136 mg/kg) a melaminu (260 mg/kg) z kuchyňské sady

Slovensko, přes Belgii

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.