Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 23. týden 2011

Vydáno: 13. 6. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 23. týdnu 2011: 6.–12.6.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

09/06/2011

Německo

E.coli produkující verotoxin ve výhoncích červené řepy (beetroot)

Nizozemí

07/06/2011

Německo

Podezření na E. coli produkující shigatoxin ve směsi výhonků

Německo

06/06/2011

Slovensko

Nedeklarované siřičitany v krájených houbách v nálevu

Česká republika, surovina z Číny

06/06/2011

Česko

Nedeklarované para ořechy ve směsi ořechů a rozinek

Německo

Krmiva

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.