Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 22. týden 2022

Vydáno: 8. 6. 2022
Autor: koubova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 22. týdnu 2022: 30. 5. – 5. 6. 2022 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

       Datum

Ohlásila země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

 

 

                        Potraviny

 

03/06/2022

Chorvatsko

 chlorpyrifos v červených grapefruitech

Turecko

02/06/2022

Rakousko

 PAH v kurkumě

Indie, přes Nizozemsko

02/06/2022

Polsko

 nedeklarované mandle v perníčcích

Polsko

02/06/2022

Česká republika

 příliš vysoký obsah amygdalinu v doplňku stravy

Slovensko

02/06/2022

Nizozemsko

 karbofuran v zrnu pohanky, bio

Čína

02/06/2022

Polsko

 Salmonella spp. v syrovém drůbežím kebabu

Polsko

01/06/2022

Itálie

 Salmonella Kedougou a Salmonella Sandiego v mraženém mletém drůbežím mase

Polsko

01/06/2022

Nizozemsko

 chlorpyrifos v listech amarantu

Kamerun

01/06/2022

Nizozemsko

 cypermethrin, acetamiprid, tebukonazol, deltamethrin, lambda-cyhalothrin, thiamethoxam, klothianidin, kresoxim-methyl, abamektin, cyazofamid a pyriproxyfen a nepovolené látky karbendazim, permethrin, bifenthrin, propikonazol, dinikonazol, hexakonazol, imidakloprid a chlorfenapyr v mražených listech Vernonia amygdalina (hořký list)

Vietnam

01/06/2022

Nizozemsko

 aflatoxiny v syrových arašídech, bio

Bolívie

01/06/2022

Itálie

 přítomnost alergenu sója nedeklarovaného na etiketě chia semínek

Itálie, surovina z Paraguaye

31/05/2022

Polsko

 Salmonella enterica ser. Enteritidis (v 1 z 5 vzorků /25g) v sušených celých vejcích v prášku

Bulharsko, surovina z Polska a Bulharska

31/05/2022

Itálie

 přítomnost rtuti převyšující povolené limity v mečounovi

Španělsko

 

 

                        Krmiva

 

30/05/2022

Litva

 Salmonella spp. ve žvýkacích pochoutkách pro psy

Polsko

 

 

 

Materiály přicházející do styku s potravinami

 

02/06/2022

Německo

 zvýšená migrace olova a kadmia z okrajů nápojových sklenic

Itálie

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.