Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 22. týden 2011

Vydáno: 6. 6. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 22. týdnu 2011: 30.5.–5.6.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

01/06/2011

Rakousko

Escherichia coli produkující shigatoxin v jelením salámu

Itálie

01/06/2011

Německo

Benzo(a)pyren (7,0; 9 µg/kg) v panenském (virgin) řepkovém oleji

Německo

02/06/2011

V. Británie

Ochratoxin A (42,4 µg/kg) v mleté paprice

Španělsko, baleno ve Velké Británii

02/06/2011

Francie

Toxiny způsobující průjmovitou otravu z korýšů (DSP: 173 µg/kg) ve škeblích

Francie

01/06/2011

Itálie

Escherichia coli (17000 KTJ/100 g) v mandlovce evropské (Glycymeris glycymeris)

Francie

31/05/2011

Francie

Dioxiny a polychlorované bifenyly typu dioxinu (celkem=6,885; 10,290 pg WHO TEQ/g) v tepelně opracovaných krabech (Cancer pagurus)

Irsko

31/05/2011

Belgie

Kadmium (3,8 mg/kg) ve zmrazených olihních

Indie, přes Nizozemí

31/05/2011

Maďarsko

Nepovolená látka sibutramin a fenolftalein v doplňku stravy

Čína

Krmiva

Materiály přicházející do styku s potravinami

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.